Skip to main content

Quy Nguyên Trực Chỉ - Sư Bà Hải Triều Âm (mp3)

Audio Preview

audio
Quy Nguyên Trực Chỉ - Sư Bà Hải Triều Âm (mp3)


Published 2012


Đây là loạt pháp thoại mang chủ đề QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Hạ tải trọn bộ pháp thoại này gồm có tất cả 69 phần mp3 được gói zip: Quy Nguyên Trực Chỉ (zipped mp3 files)
Hạ tải sách pdf về đọc: Quy Nguyên Trực Chỉ.

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - March 6, 2012
Subject: Vi Dieu
Phật pháp vi diệu!
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
Uplevel BACK
VBR MP3
Uplevel BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
Hue Tri
on 3/6/2012
Views
11,546
Favorites
1
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio
eye 1,019
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by HueTri@yahoo.com
texts
eye 849
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by huetri@yahoo.com
audio
eye 1,652
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by huetri@yahoo.com
texts
eye 1,166
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by ChuaDuocSu.org
texts
eye 588
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 716
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 615
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 974
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 622
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 4,002
favorite 0
comment 0